صفحه اصلی انجمن: تراوین

بخش کلی انجمن

بخشها موضوعات / پست ها  آخرين نوشته

 1. اعلام باگ های بازی تراوین

  مدیران این انجمن:

  1. vahid,
  2. MshTeam

  فعالیت ها:

  آمار انجمن:

  • موضوع ها: 17
  • نوشته ها: 119

  آخرين نوشته:

  خصوصی
  1. اعلام باگ های فنی

   مدیران این انجمن:

   1. vahid,
   2. MshTeam

   فعالیت ها:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 9
   • نوشته ها: 96

   آخرين نوشته:

   خصوصی
  2. اعلام باگ های گرافیکی

   مدیران این انجمن:

   1. vahid,
   2. MshTeam

   فعالیت ها:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 0
   • نوشته ها: 0

   آخرين نوشته:

   هيچ وقت
  3. اعلام باگ های متفرقه

   مدیران این انجمن:

   1. vahid,
   2. MshTeam

   فعالیت ها:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 7
   • نوشته ها: 21

   آخرين نوشته:

   خصوصی
 2. اعلام ایراد های ترجمه

  مدیران این انجمن:

  1. MshTeam

  فعالیت ها:

  آمار انجمن:

  • موضوع ها: 2
  • نوشته ها: 34

  آخرين نوشته:

  خصوصی
 3. موضوعات و موارد مرتبط با سرور 1 در این قسمت قرار می گیرند .

  مدیران این انجمن:

  1. MshTeam,
  2. Nestor

  فعالیت ها:

  آمار انجمن:

  • موضوع ها: 1
  • نوشته ها: 476

  آخرين نوشته:

  هيچ وقت
  1. پيمان صلح ها ، اعلام جنگ و نقض قرار داد ها

   مدیران این انجمن:

   1. MshTeam,
   2. Nestor

   فعالیت ها:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 1
   • نوشته ها: 476

   آخرين نوشته:

   خصوصی
  2. ميتوانيد اتحاد خودتون رو اينجا معرفی کنيد

   مدیران این انجمن:

   1. MshTeam,
   2. Nestor

   فعالیت ها:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 0
   • نوشته ها: 0

   آخرين نوشته:

   هيچ وقت
 4. موضوعات و موارد مرتبط با سرور 2 در این قسمت قرار می گیرند .

  مدیران این انجمن:

  1. MshTeam,
  2. M.O.D Sh

  فعالیت ها:

  آمار انجمن:

  • موضوع ها: 2
  • نوشته ها: 221

  آخرين نوشته:

  خصوصی
  1. پيمان صلح ها ، اعلام جنگ و نقض قرار داد ها

   مدیران این انجمن:

   1. MshTeam,
   2. M.O.D Sh

   فعالیت ها:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 1
   • نوشته ها: 44

   آخرين نوشته:

   خصوصی
  2. ميتوانيد اتحاد خودتون رو اينجا معرفی کنيد

   مدیران این انجمن:

   1. MshTeam,
   2. M.O.D Sh

   فعالیت ها:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 0
   • نوشته ها: 0

   آخرين نوشته:

   هيچ وقت
 5. موضوعات و موارد مرتبط با سرور 3 در این قسمت قرار می گیرند .

  مدیران این انجمن:

  1. NoThanks,
  2. MshTeam

  فعالیت ها:

  آمار انجمن:

  • موضوع ها: 2
  • نوشته ها: 630

  آخرين نوشته:

  خصوصی
  1. پيمان صلح ها ، اعلام جنگ و نقض قرار داد ها

   مدیران این انجمن:

   1. NoThanks,
   2. MshTeam

   فعالیت ها:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 1
   • نوشته ها: 609

   آخرين نوشته:

   خصوصی
  2. ميتوانيد اتحاد خودتون رو اينجا معرفی کنيد

   مدیران این انجمن:

   1. NoThanks,
   2. MshTeam

   فعالیت ها:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 0
   • نوشته ها: 0

   آخرين نوشته:

   هيچ وقت
 6. موضوعات و موارد مرتبط با سرور 4 در این قسمت قرار می گیرند .

  مدیران این انجمن:

  1. MshTeam,
  2. Nestor

  فعالیت ها:

  آمار انجمن:

  • موضوع ها: 2
  • نوشته ها: 225

  آخرين نوشته:

  هيچ وقت
  1. پيمان صلح ها ، اعلام جنگ و نقض قرار داد ها

   مدیران این انجمن:

   1. MshTeam,
   2. Nestor

   فعالیت ها:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 1
   • نوشته ها: 221

   آخرين نوشته:

   خصوصی
  2. ميتوانيد اتحاد خودتون رو اينجا معرفی کنيد

   مدیران این انجمن:

   1. MshTeam,
   2. Nestor

   فعالیت ها:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 1
   • نوشته ها: 4

   آخرين نوشته:

   خصوصی
 7. موضوعات و موارد مرتبط با سرور 5 در این قسمت قرار می گیرند .

  مدیران این انجمن:

  1. M.O.D Sh,
  2. MshTeam

  فعالیت ها:

  آمار انجمن:

  • موضوع ها: 4
  • نوشته ها: 72

  آخرين نوشته:

  خصوصی
  1. پيمان صلح ها ، اعلام جنگ و نقض قرار داد ها

   مدیران این انجمن:

   1. M.O.D Sh,
   2. MshTeam

   فعالیت ها:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 2
   • نوشته ها: 58

   آخرين نوشته:

   خصوصی
  2. ميتوانيد اتحاد خودتون رو اينجا معرفی کنيد

   مدیران این انجمن:

   1. M.O.D Sh,
   2. MshTeam

   فعالیت ها:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 1
   • نوشته ها: 1

   آخرين نوشته:

   خصوصی
 8. موضوعات و موارد مرتبط با سرور 6 در این قسمت قرار می گیرند .

  مدیران این انجمن:

  1. MshTeam

  فعالیت ها:

  آمار انجمن:

  • موضوع ها: 0
  • نوشته ها: 0

  آخرين نوشته:

  هيچ وقت
  1. پيمان صلح ها ، اعلام جنگ و نقض قرار داد ها

   مدیران این انجمن:

   1. MshTeam

   فعالیت ها:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 0
   • نوشته ها: 0

   آخرين نوشته:

   هيچ وقت
  2. ميتوانيد اتحاد خودتون رو اينجا معرفی کنيد

   مدیران این انجمن:

   1. MshTeam

   فعالیت ها:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 0
   • نوشته ها: 0

   آخرين نوشته:

   هيچ وقت
 9. موضوعات و موارد مرتبط با سرور 7 در این قسمت قرار می گیرند .

  مدیران این انجمن:

  1. MshTeam

  فعالیت ها:

  آمار انجمن:

  • موضوع ها: 0
  • نوشته ها: 0

  آخرين نوشته:

  هيچ وقت
  1. پيمان صلح ها ، اعلام جنگ و نقض قرار داد ها

   مدیران این انجمن:

   1. MshTeam

   فعالیت ها:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 0
   • نوشته ها: 0

   آخرين نوشته:

   هيچ وقت
  2. ميتوانيد اتحاد خودتون رو اينجا معرفی کنيد

   مدیران این انجمن:

   1. MshTeam

   فعالیت ها:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 0
   • نوشته ها: 0

   آخرين نوشته:

   هيچ وقت
 10. موضوعات و موارد مرتبط با سرور 8 در این قسمت قرار می گیرند .

  مدیران این انجمن:

  1. MshTeam

  فعالیت ها:

  آمار انجمن:

  • موضوع ها: 0
  • نوشته ها: 0

  آخرين نوشته:

  هيچ وقت
  1. پيمان صلح ها ، اعلام جنگ و نقض قرار داد ها

   مدیران این انجمن:

   1. MshTeam

   فعالیت ها:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 0
   • نوشته ها: 0

   آخرين نوشته:

   هيچ وقت
  2. ميتوانيد اتحاد خودتون رو اينجا معرفی کنيد

   مدیران این انجمن:

   1. MshTeam

   فعالیت ها:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 0
   • نوشته ها: 0

   آخرين نوشته:

   هيچ وقت
 11. موضوعات و موارد مرتبط با سرور 9 در این قسمت قرار می گیرند .

  مدیران این انجمن:

  1. MshTeam

  فعالیت ها:

  آمار انجمن:

  • موضوع ها: 0
  • نوشته ها: 0

  آخرين نوشته:

  هيچ وقت
  1. پيمان صلح ها ، اعلام جنگ و نقض قرار داد ها

   مدیران این انجمن:

   1. MshTeam

   فعالیت ها:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 0
   • نوشته ها: 0

   آخرين نوشته:

   هيچ وقت
  2. ميتوانيد اتحاد خودتون رو اينجا معرفی کنيد

   مدیران این انجمن:

   1. MshTeam

   فعالیت ها:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 0
   • نوشته ها: 0

   آخرين نوشته:

   هيچ وقت
 12. موضوعات و موارد مرتبط با سرور 10 در این قسمت قرار می گیرند .

  مدیران این انجمن:

  1. MshTeam

  فعالیت ها:

  آمار انجمن:

  • موضوع ها: 0
  • نوشته ها: 0

  آخرين نوشته:

  هيچ وقت
  1. پيمان صلح ها ، اعلام جنگ و نقض قرار داد ها

   مدیران این انجمن:

   1. MshTeam

   فعالیت ها:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 0
   • نوشته ها: 0

   آخرين نوشته:

   هيچ وقت
  2. ميتوانيد اتحاد خودتون رو اينجا معرفی کنيد

   مدیران این انجمن:

   1. MshTeam

   فعالیت ها:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 0
   • نوشته ها: 0

   آخرين نوشته:

   هيچ وقت
 13. موضوعات و موارد مرتبط با سرور 11 در این قسمت قرار می گیرند .

  مدیران این انجمن:

  1. MshTeam

  فعالیت ها:

  آمار انجمن:

  • موضوع ها: 0
  • نوشته ها: 0

  آخرين نوشته:

  هيچ وقت
  1. پيمان صلح ها ، اعلام جنگ و نقض قرار داد ها

   مدیران این انجمن:

   1. MshTeam

   فعالیت ها:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 0
   • نوشته ها: 0

   آخرين نوشته:

   هيچ وقت
  2. ميتوانيد اتحاد خودتون رو اينجا معرفی کنيد

   مدیران این انجمن:

   1. MshTeam

   فعالیت ها:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 0
   • نوشته ها: 0

   آخرين نوشته:

   هيچ وقت
 14. در این مکان سیاست و دیپلماسی سرور 12 مورد بحث قرار می گیرد.

  مدیران این انجمن:

  1. MshTeam

  فعالیت ها:

  آمار انجمن:

  • موضوع ها: 0
  • نوشته ها: 0

  آخرين نوشته:

  هيچ وقت
  1. پيمان صلح ها ، اعلام جنگ و نقض قرار داد ها

   مدیران این انجمن:

   1. MshTeam

   فعالیت ها:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 0
   • نوشته ها: 0

   آخرين نوشته:

   هيچ وقت
  2. ميتوانيد اتحاد خودتون رو اينجا معرفی کنيد

   مدیران این انجمن:

   1. MshTeam

   فعالیت ها:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 0
   • نوشته ها: 0

   آخرين نوشته:

   هيچ وقت
 15. موضوعات و موارد مرتبط با سرور 13 در این قسمت قرار می گیرند .

  مدیران این انجمن:

  1. MshTeam

  فعالیت ها:

  آمار انجمن:

  • موضوع ها: 0
  • نوشته ها: 0

  آخرين نوشته:

  هيچ وقت
  1. پيمان صلح ها ، اعلام جنگ و نقض قرار داد ها

   مدیران این انجمن:

   1. MshTeam

   فعالیت ها:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 0
   • نوشته ها: 0

   آخرين نوشته:

   هيچ وقت
  2. ميتوانيد اتحاد خودتون رو اينجا معرفی کنيد

   مدیران این انجمن:

   1. MshTeam

   فعالیت ها:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 0
   • نوشته ها: 0

   آخرين نوشته:

   هيچ وقت
 16. موضوعات و موارد مرتبط با سرور 14 در این قسمت قرار می گیرند .

  مدیران این انجمن:

  1. MshTeam

  فعالیت ها:

  آمار انجمن:

  • موضوع ها: 0
  • نوشته ها: 0

  آخرين نوشته:

  هيچ وقت
  1. پيمان صلح ها ، اعلام جنگ و نقض قرار داد ها

   مدیران این انجمن:

   1. MshTeam

   فعالیت ها:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 0
   • نوشته ها: 0

   آخرين نوشته:

   هيچ وقت
  2. ميتوانيد اتحاد خودتون رو اينجا معرفی کنيد

   مدیران این انجمن:

   1. MshTeam

   فعالیت ها:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 0
   • نوشته ها: 0

   آخرين نوشته:

   هيچ وقت
 17. موضوعات و موارد مرتبط با سرور Speed 3x در این قسمت قرار می گیرند .

  مدیران این انجمن:

  1. vahid,
  2. MshTeam

  فعالیت ها:

  آمار انجمن:

  • موضوع ها: 2
  • نوشته ها: 1,407

  آخرين نوشته:

  خصوصی
  1. پيمان صلح ها ، اعلام جنگ و نقض قرار داد ها

   مدیران این انجمن:

   1. vahid,
   2. MshTeam

   فعالیت ها:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 1
   • نوشته ها: 1,316

   آخرين نوشته:

   خصوصی
  2. ميتوانيد اتحاد خودتون رو اينجا معرفی کنيد

   مدیران این انجمن:

   1. vahid,
   2. MshTeam

   فعالیت ها:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 0
   • نوشته ها: 0

   آخرين نوشته:

   هيچ وقت
 18. فعالیت ها:

  آمار انجمن:

  • موضوع ها: 2
  • نوشته ها: 837

  آخرين نوشته:

  خصوصی
  1. مدیران این انجمن:

   1. vahid,
   2. MshTeam

   فعالیت ها:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 1
   • نوشته ها: 831

   آخرين نوشته:

   خصوصی
  2. مدیران این انجمن:

   1. vahid,
   2. MshTeam

   فعالیت ها:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 0
   • نوشته ها: 0

   آخرين نوشته:

   هيچ وقت
 19. موضوعات و موارد مرتبط با سرور 2X ظهور اتحاد ها در این قسمت قرار می گیرند .

  مدیران این انجمن:

  1. MshTeam,
  2. vahid

  فعالیت ها:

  آمار انجمن:

  • موضوع ها: 1
  • نوشته ها: 152

  آخرين نوشته:

  خصوصی
 20. موضوعات و موارد مرتبط با سرور قهرمانان در این قسمت قرار می گیرند .

  مدیران این انجمن:

  1. MshTeam

  فعالیت ها:

  آمار انجمن:

  • موضوع ها: 0
  • نوشته ها: 0

  آخرين نوشته:

  هيچ وقت
  1. پيمان صلح ها ، اعلام جنگ و نقض قرار داد ها

   مدیران این انجمن:

   1. MshTeam

   فعالیت ها:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 0
   • نوشته ها: 0

   آخرين نوشته:

   هيچ وقت
  2. ميتوانيد اتحاد خودتون رو اينجا معرفی کنيد

   مدیران این انجمن:

   1. MshTeam

   فعالیت ها:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 0
   • نوشته ها: 0

   آخرين نوشته:

   هيچ وقت
 21. موضوعات و موارد مرتبط با سرور Speed 5x در این قسمت قرار می گیرند .

  مدیران این انجمن:

  1. MshTeam

  فعالیت ها:

  آمار انجمن:

  • موضوع ها: 0
  • نوشته ها: 0

  آخرين نوشته:

  هيچ وقت
  1. پيمان صلح ها ، اعلام جنگ و نقض قرار داد ها

   مدیران این انجمن:

   1. MshTeam

   فعالیت ها:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 0
   • نوشته ها: 0

   آخرين نوشته:

   هيچ وقت
  2. ميتوانيد اتحاد خودتون رو اينجا معرفی کنيد

   مدیران این انجمن:

   1. MshTeam

   فعالیت ها:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 0
   • نوشته ها: 0

   آخرين نوشته:

   هيچ وقت

اطلاعات و تنظیمات انجمن

مدیران این انجمن: