بازیکنان عزیز تراوین سلام،
در چند روز اخیر به دلیل به روز رسانی بخش پرداخت، مشکلاتی در بخش انتقال طلا از سرور اول و صفحه خرید طلا پیش آمده است، لطفا مجدد این موضوع را گزارش نکنید و تیکتهای مربوط به این موارد را دوباره ارسال نکنید، این موارد در دست انجام هستند و به زودی هر دو مشکل برطرف خواهند شد،
پیشا پیش از صبوری شما سپاس گذاریم.
با تشکر تیم تراوین ایران