429920686_139285_4070541024808620859.jpgباسلام دوستان بزرگوار،
با توجه به قرارداد رسمی فروشگاه ُ
سرگرمی" به ادرس " با نماینده رسمی تراوین در ایران www.travian.ir از این پس می توانید طلاهای بازی تراوین را از فروشگاه سرگرمی با تخفیف ویژه خریداری کنید.