با سلام
کاربران گرامی لطفا برای تصمیم گیری در مورد این موضوع در این نظر سنجی شرکت کنید.
ما برای تصمیم گیری در مورد تاریخ فوق، نیاز به کمک شما داریم، نتیجه نظر سنجی هرچیزی که باشه، همون رو انجام خواهیم داد.

https://goo.gl/forms/sfs0I58FdWLr5jLk1

با احترام
تیم تراوین